Comment   
Please click on the Facebook / Twitter checkbox to authenticate
പിണറായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചു; ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബം നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചു

മൂന്നാംപ്രതി ശക്തിവേല്‍ അറസ്റ്റിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരാഹാരസമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്....

Read more..
പിണറായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചു; ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബം നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചു

മൂന്നാംപ്രതി ശക്തിവേല്‍ അറസ്റ്റിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരാഹാരസമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്....

Read more..
You have not shared any article on Social Media.
Login
Login